Strength
beyond
borders

МАКСТИЛ е регионален лидер во производството на топловалани дебели лимови.

Макстил е македонски производител на челик со долга индустриска традиција, чијшто производствен процес е составен од Челичарница со електропечка, казанска печка и контилив како и Валавница за производство на топловалани дебели лимови, лоциран во Скопје. Компанијата е присутна на пазарите во повеќе од 40 држави, а мнозински сопственик на компанијата е DITH.

НАКРАТКО

Барај