Кариера во Макстил

Ние, тимот на Макстил, не сме само обичен тим, ние сме семејство.

Сметаме дека еден од клучните фактори за успешен развој на нашата компанија Макстил се нашите вработени, како и управувањето со човечките ресурси. Вработените се многу важен ресурс и тие се од витално значење за целокупната деловна активност на компанијата.

Компанијата ги почитува принципите на недискриминација врз основа на пол, возраст, етничка припадност или религија, ја почитува старосната граница за вработување.

Главен приоритет на компанијата е да гарантира благосостојба на вработените и според тоа да презема мерки и активности за нејзино унапредување и надградување.
 
Во Макстил, поддршката на кариерниот раст и развој е наша клучна определба.

Нашиот сектор за човечки ресурси обезбедува индивидуални планови за развој на кариерата, креира програми и активности со цел обезбедување развој на вештините, менторство, пракса, обуки, и поддржува промена на работните позиции во компанијата.

Барај