Стандарди за квалитет

Стандарди за квалитет

*На барање на купувачот некои квалитети се произведуваат со додавање на 0,25-0,35% Cu.
Лимовите може да бидат произведени со висока цврстина, ударна жилавост на ниски температури до -50 C°, граница на развлекување на повисоки температури според DIN, додека другите стандарди се произведуваат по договор.

Барај