Визија, мисија, вредности и приоритети на Макстил

ВИЗИЈА

Да произведува лимови со цел задоволување на потребите на купувачите на еколошки одржлив начин.

МИСИЈА

Ние, тимот на Макстил, се стремиме да бидеме успешна компанија, ориентирана на безбедноста, со силен фокус на клиентите. 

Преку трансформирање на отпадниот метал во висококвалитетни челични производи, ја заштитуваме животната средина и го подобруваме општеството во кое работиме, истовремено одржувајќи одлични односи со локалната заедница.

Ги достигнуваме нашите цели преку инвестирање во технологија, синергија на вештините, знаењето и искуството.

Секој во Макстил е важна алка од синџирот. Ние не сме само тим, ние сме семејство.

Со цел да креираме заеднички раст, заедно се движиме напред, преку почитување на нашите вредности и високи стандарди.
 

ВРЕДНОСТИ

 • Тимска работа
 • Одговорност 
 • Посветеност
 • Споделување на знаењето и учење
 • Интегритет и почитување
 • Ангажирање и поттикнување
   

ПРИОРИТЕТИ

 • Безбедност
 • Квалитет на производот 
 • Продуктивност
   

Барај