Контакт

Контакт детали

Маркетинг и продажба за домашен пазар

МАКСТИЛ АД
16 Македонска бригада, 18
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Тел: +389 2/3287 023
Факс: +389 2/3287 076


Продажба

Тел: +389 2/3287 027; +389 2/3287 002
        +389 2/3287 149; +389 2/3287 024
Факс: +389 2/3287 000

e-mail: sales@makstil.com.mk

Види мапа

Маркетинг и продажба за меѓународен пазар

Duferco SA
Via Giuseppe Bagutti,9
6900 Lugano Switzerland

Tel:  +41 91/822 56 00
Fax: +41 91/822 57 00
www.dith.com
Person in charge:
Tel:  +41 91/822 56 73
Fax: +41 91/822 58 76
email: sales@makstil.com.mk

Види мапа

Што прашувате?

Услови за употреба*

Барај